Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Är du från ? från svenska till tyska

slutaus

Översätt Är du från ? till andra språk