Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta äldre än från svenska till tyska

närals
änals
somals

Översätt äldre än till andra språk