Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta åkt skidor från svenska till tyska

attdass

Översätt åkt skidor till andra språk