Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� cent �� l���heure från svenska till tyska

Översätt �� cent �� l���heure till andra språk