Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ������a sera , ca sera (������tre) från svenska till tyska

tredrei
tiozehn
ärsind

Översätt ������a sera , ca sera (������tre) till andra språk