Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��vad��, ��vad��e, fugitif, fugitive från svenska till tyska

Översätt ��vad��, ��vad��e, fugitif, fugitive till andra språk