Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Aller guten Dinge sind drei från tyska till svenska

Annons
dreitre
sindär
Annons
zehntio
Annons
Annons
Annons

Översätt Aller guten Dinge sind drei till andra språk