Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Alles Gute! från svenska till tyska

jagich

Översätt Alles Gute! till andra språk