Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Alter från svenska till tyska

Annons
närals
änals
somals
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt Alter till andra språk