Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Alter från svenska till tyska

närals
änals
somals

Översätt Alter till andra språk