Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Am Telefon från svenska till tyska

vidbeim

Översätt Am Telefon till andra språk