Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Angst haben från svenska till tyska

hahaben

Översätt Angst haben till andra språk