Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Auf Wiederschauen! från svenska till tyska

auf

Översätt Auf Wiederschauen! till andra språk