Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Beruf från tyska till svenska

vonav
vonom
zutill
bistill

Översätt Beruf till andra språk