Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Bis bald! från tyska till svenska

bistill
zutill

Översätt Bis bald! till andra språk