Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Bitte, sprechen Sie langsam! från tyska till svenska

SieNi

Översätt Bitte, sprechen Sie langsam! till andra språk