Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Bratwurst från tyska till svenska

diesom

Översätt Bratwurst till andra språk