Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Da kommt mein Taxi från tyska till svenska

meinmin

Översätt Da kommt mein Taxi till andra språk