Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Daran habe ich gedacht från tyska till svenska

ichjag

Översätt Daran habe ich gedacht till andra språk