Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Das finde ich sch��n från svenska till tyska

jagich

Översätt Das finde ich sch��n till andra språk