Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Das hat mir sehr gut gefallen från tyska till svenska

dasdet

Översätt Das hat mir sehr gut gefallen till andra språk