Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Den passar Er mycket bra från svenska till tyska

Översätt Den passar Er mycket bra till andra språk