Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Det tycker jag är vackert från svenska till tyska

Översätt Det tycker jag är vackert till andra språk