Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Det tycker jag ��r vackert från svenska till tyska

Översätt Det tycker jag ��r vackert till andra språk