Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Du willst schon raus gehen! från tyska till svenska

Översätt Du willst schon raus gehen! till andra språk