Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Es kommt mir so vor från tyska till svenska

Översätt Es kommt mir so vor till andra språk