Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Es steht Ihnen sehr gut från tyska till svenska

gutbra
dasdet

Översätt Es steht Ihnen sehr gut till andra språk