Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Gibt es etwas från tyska till svenska

Översätt Gibt es etwas till andra språk