Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Hallo, ich heiße Georg und komme aus Schweden från svenska till tyska

slutaus

Översätt Hallo, ich heiße Georg und komme aus Schweden till andra språk