Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Hej så länge!, Vi ses! från svenska till tyska

tillbis
tidZeit
dann

Översätt Hej så länge!, Vi ses! till andra språk