Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Hier spricht man från svenska till tyska

manMann

Översätt Hier spricht man till andra språk