Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Hur kan det komma sig från svenska till tyska

Översätt Hur kan det komma sig till andra språk