Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ich habe Kopfschmerzen från tyska till svenska

ichjag

Översätt Ich habe Kopfschmerzen till andra språk