Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Jag beklagar sorgen från svenska till tyska

Översätt Jag beklagar sorgen till andra språk