Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Jag kommer fr��n från svenska till tyska

Översätt Jag kommer fr��n till andra språk