Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Jaså!, Aha!, Jaha! från svenska till tyska

Annons

Översätt Jaså!, Aha!, Jaha! till andra språk