Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Käufer hat seinen Artikel bereits abgeholt beim Paketshop från svenska till tyska

vidbeim

Översätt Käufer hat seinen Artikel bereits abgeholt beim Paketshop till andra språk