Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Kan jag hjälpa er från svenska till tyska

Översätt Kan jag hjälpa er till andra språk