Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Kan vi få betala notan från svenska till tyska

kankann
jagich

Översätt Kan vi få betala notan till andra språk