Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Kann ich Ihnen helfen från tyska till svenska

ichjag

Översätt Kann ich Ihnen helfen till andra språk