Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Kanske från svenska till tyska

viwir
därwo
därda

Översätt Kanske till andra språk