Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Kom och ät från svenska till tyska

ochund

Översätt Kom och ät till andra språk