Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Komma från ett land från svenska till tyska

slutaus

Översätt Komma från ett land till andra språk