Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Leib und Seele från tyska till svenska

undoch
jungung

Översätt Leib und Seele till andra språk