Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Meine Rechnungsadresse från svenska till tyska

minmein

Översätt Meine Rechnungsadresse till andra språk