Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Mir ist heiß, Mir ist heiss från tyska till svenska

Översätt Mir ist heiß, Mir ist heiss till andra språk