Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Och sen från svenska till tyska

ochund
varwo
Var?Wo?
varwar

Översätt Och sen till andra språk