Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Sälarna simmar fint från svenska till tyska

Översätt Sälarna simmar fint till andra språk