Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Schwimmen gehen från tyska till svenska

undoch

Översätt Schwimmen gehen till andra språk