Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Se upp!, Var försiktig! från svenska till tyska

Var?Wo?
varwo
varwar

Översätt Se upp!, Var försiktig! till andra språk