Svensk-tyskt lexikon

Det öppna svensk-tyska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till tyska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Smakade det bra från svenska till tyska

detdas
detder

Översätt Smakade det bra till andra språk